BRUGER MANUALER

Debitor -Kreditor

Opsætninger i APPIA

Forbrugerstamkort

Faktura og kreditnota

Time- og materialeforbrug

Rapporter

Appia BI

Delafregning

Finans

See all 8 articles

SMS og e-mail i Appia

Send regning på e-mail

A conto afregning

PBS/OIO Straksopkrævninger

Udlæsning af PBS/OIO

Opret ny forbrugsadresse

Årsafregning

See all 14 articles

Målerstyring

See all 17 articles

OIO opsætning på debitorer

Slet tomt forbrugsadressekartotekskort

Tilbageførsel af dannet aconto

Flytteopgørelse

Nedlæg forbrugsadresse

Administration af satser og priser (takstblad)

Administration af rykkerskrivelser