Follow

Ret starttæller på måler

Der er situationer hvor det kan være nødvendigt at rette starttæller på en måler. Det kan f.eks. være i tilfælde hvor måleren tidligere er blevet anslået og så skal rettes på plads ved overdragelse til ny beboer. I alle tilfælde hvor man ønsker at lave en ændring er det nødvendigt at tænke konsekvenserne godt igennem.

Bemærkning

For senere at kunne dokumentere hvorfor ændringen er blevet lavet er det en god ide at lave et notat omde ændringer der er blevet foretaget. Notatet kan evt. laves på Forbrugerstamkortet i feltet Bemærkning.

 

Udover at fastlægge om ændringen påvirker en tidligere eller nuværende afregningsperiode er der grundlæggende fl. cases at tænke igennem:

  1. Måler er aktiv og ikke afregnet i aktiv afregningsperiode
  2. Måler er aktiv og afregnet i aktiv afregningsperiode (Flytteafregning / delafregning)
  3. Måler er nedtaget / udskiftet i aktiv afregningsperiode og ikke afregnet
  4. Måler er nedtaget / udskiftet i aktiv afregningsperiode og afregnet (flytteafregning / delafregning)
  5. Måler er nedtaget / udskiftet i tidligere afregningsperiode (Afregnet)

For alle cases gælder at der skal tages stilling til hvordan man vil håndtere den finansielle / bogføringsmæssige difference der kan følge med ved rettelse af starttæller og tilbageførelse af afregninger.

Rettelser foretages på Målerstamkortet, under fanen Andet. Marker feltet Starttæller og indtast det nye tal. Afslut med Enter.

Ret starttæller på aktiv måler

Cases 1:
Her kan starttæller umiddelbart rettes. Der skal dog tages stilling til om der skal ske regulering af afregning der ligger forud for ændringen. Når starttæller er rettet, så slet hvad der står i feltet Sluttæller. Herved slettes det negative forbrug der vises i feltet Forbrug. Skal der laves tilbagebetaling af for mange afregnede m3, så lav en kreditnota. Se evt. Kreditnotaforbrug.

Cases 2:
Er sluttæller ok på afregning, så kan starttæller rettes uden at foretage sig yderligere. Opret dog et notat til dokumentation for hvorfor rettelsen er foretaget. Er sluttæller forkert på afregning, så tilbageføres denne og sluttæller rettes inden afregning igen bogføres. Alternativt kan der laves en kreditnota på m3differencen og så efterfølgende rette starttæller så den er opdateret for den nye forbruger. Se evt. oprettelse af kreditnota. Husk på at der også kan være differencer på de lister der genererer årsforbrug.
Husk også at tage stilling til hvad konsekvens det har for tidligere afregninger / registreret forbrug.

Ret start- og sluttæller på udskiftet / nedtaget måler

Cases 3:
Sluttæller kan rettes uden hensyn til tidligere afregninger. Hvis det er starttæller der skal ændres på, så skal der tages stilling til hvilken indflydelse det har på tidligere afregning og om evt. ændring skal faktureres / krediteres forbruger. Se evt. Kreditnotaforbrug

Cases 4:
Hvis start-eller sluttæller skal ændres på den afregning der er bogført, så skal afregning tilbageføres inden der foretages rettelser. Alternativt kan der laves en kreditnota på m3 differencen og så rette starttæller efterfølgende, så den er opdateret for den nye forbruger.

Cases 5:
Der laves ingen ændring af starttæller. M3 differencen reguleres ved at lave en kreditnota til forbruger. Se evt. Kreditnotaforbrug.

Husk regler for bogføring i afsluttet finansperiode!

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.