Follow

Juster anslået a conto forbrug

Hvis der er behov for at justere det nye års a conto forbrug, kan dette gøres efter årsafregningen er bogført og afregningsperioden er skiftet til det nye år, hvori forbrugerne skal opkræves a conto.

Juster anslået a contoforbrug retter alle forbruger med samme procentsats. der kan rettes til et større eller mindre anslået forbrug. Fortegnet minus nedsætter forbruget og ingen fortegn forhøjer forbruget.

Find funktionen via menuen Afregning | Årsafregning | Juster anslået a conto forbrug   

                        

 

 

                

Tast fx 10 i feltet for at hæve det aktuelle års anslået anconto forbrug. Hvis det skal sænkes med 10% skrives -10 i feltet.  

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.