Follow

Delafregning Antenneforening

Det forudsættes at priser er aftalt gældende for en periode af 6 mdr. og at disse kan ændres hvert 1/2 år.

  • Alle faste satser skal være for en periode på 6 mdr. (Kartoteker - Satser - Satser - Priser). Husk at opdatere priser inder der dannes faktureres delafregning.
  • Forbrugerstamkortet skal feltet Antal aconti blankes.
  • Forbrugerstamkortet skal Afregningsperiode Start være den første dag i et afregningsår. Afregningsperiode slut skal være den sidste dag i et helt afregningsår. Når der er dannet afregning for første halvår fremskrives Afregning Start datoen automatisk med et halvt år.
  • I Afregningsopsætning skal Afregning Start og Slutdato være lig med et halvt kalenderår (Den afregningsperiode der skal afregnes for). Der ændres ikke i datoer bagudrettet og heller ikke i Næste afregnings start- og slutdato.
  • Når første halvår er afregnet så rettes Afregnings startdato og Afregning slutdato manuelt i Afregningsopsætning.
  • Afregningsåret skal fremskrives når der er afregnet et helt kalenderår, således at alle forbrugerstamkort opdateres til næste afregningsperiode (1 år). (Afregning - Årsafregning - Skift afregningsperiode). Når afregningsåret fremskrives så opdateres tabellen Opkrævningsperioder også, så det er muligt at udlæse til opkrævning via PBS/OIO.

 

Delafregning enkelt

Ændre eller opsiger en forbruger sit abonnement inden udløb af den aktive periode så kan der laves en delafregning fra fanen Afregninger på forbrugerens stamkort. Er der allerede afregnet for en hel periode så skal denne afregning tilbageføres først:

 Afregning - Forbrugerkartotek - vælg forbruger - Afregninger - Afregning - Tilbagefør afregning.

Dernæst laves der en ny afregning for den ønskede periode:

Afregning - Forbrugerkartotek - vælg forbruger - Afregninger - Afregning - Dan speciel afregning.

Indtast de ønskede datoer i felterne Betalingsdato, Fakturadato og Delafregning slutdato. Det er Delafregning slutdato der er afgørende for hvilken periode der bliver afregnet for. Tag stilling til om afregningen skal sendes via PBS/OIO. I så fald vinges der af i feltet Medtag til PBS/OIO. Ved klik på Afregning kan der laves en kontrol og afregningen bogføres.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.