Follow

Delafregning Vandværker

Forbrugere der ønskes afregnet efter forbrug i løbet af et afregnings år kan delafregnes. Det vil sige at de ikke modtager aconto opkrævninger som de andre forbrugere. For at kunne delafregne skal der foretages en måleraflæsning hos de forbrugere der skal delafregnes.

  • På forbrugerstamkortet skal feltet Antal aconti blankes
  • Alle faste satser skal være pr. år. (Kartoteker - Satser)
  • På forbrugerstamkortet skal Afregningsperiode Start være den første dag i den periode der ønskes afregnet. Afregningsperiode Slut skal være den sidste dag i det aktuelle afregningsår.
  • I Afregningsopsætning skal Afregnings startdato og Afregnings slutdato være lig med et helt kalenderår.
  • Afregningsåret skal fremskrives når der er afregnet et helt kalenderår.

 

Delafregning enkelt forbruger

Delafregning til en enkelt forbruger laves fra fanen Afregning på forbrugerens stamkort.

Afregning - Forbrugerkartotek - Vælg forbruger - Afregninger - Afregning - Dan special afregning

Indtast de ønskede datoer i felterne Betalingsdato - Fakturadato - og Delafregning slutdato. Det er Delafregning slutdato der er afgørende for hvilken periode der bliver afregnet for. Tag stilling til om afregningen skal sendes via PBS/OIO. Indtast Sluttæller på alle forbrugernes målere. Ved klik på Afregning kan der laves en kontrol og afregningen kan bogføres.

Delafregning flere / alle

Når der skal dannes delafregning til flere / alle vandværkets forbrugere gøres dette fra forbrugsadresseoversigten:

Afregning - Forbrugerkartotek - F5(liste) - Funktioner - Delafregning flere

Hvis ikke alle på listen skal delafregnes, så laves der først en udvælgelse efter ønsket kriterium, af  forbrugere til delafregning. Herefter klikkes på Funktioner og dernæst vælges Delafregning flere og flg. skærmbillede vises:

Udfyld altid som minimum felterne Betalingsdato, Fakturadato og Delafregning slutdato. Indtast Sluttæller på alle målerne eller indlæs data via portalen Https://www.forsyning.net/admin.

Når alle aflæsninger er indlæst, så kan der laves en kontrol af faktura og derefter bogføres delafregningerne.

Hvis delafregningerne skal udskrives så gøres dette fra Årsafregning - Afregning - F5 - Udskriv. Fjern Filter i feltet Nummer. Tilføj feltet Bogføringsdato og sæt filter lig med den ønskede bogføringsdato. 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.