Follow

Dan a conto til udvalgte forbrugere

Det er alene fremsøgningen af de forbrugere, der er anderledes i forhold til at skulle danne a conto til flere forbrugere frem for en enkelt.  

Skal der dannes a conto til flere end en, men ikke alle forbrugere skal de forbrugere, som skal have a conto "afmærkes" (lægges ind i et filter).

Udvælg først forbrugerne fra skærmbilledet Forbrugsadresse Oversigt som findes via menuen  Afregning | Forbrugerkartotek | F5

Stå på den linje, der skal afmærkes og tryk CTRL+F1, hvorved linjen mærkes med et "stempel" i højre kolonne. Når de ønskede forbrugere er afmærket, vælges Funktioner | Vis Afmærkede.

Forbrugsadresse oversigten viser nu de forbrugere, som nu skal have en a conto. 

Gå til knappen Funktioner og vælg menuen Dan aconto flere, hvorved  skærmbillede Aconto opkrævning åbnes.

Bemærk at der er flueben i feltet Filter fra forbrugsoversigt, der sikre, at det er de afmærkede forbrugere, der dannes a conto til.    

Dan a conto afregningen som beskrevet i afsnittet Dan a conto til en enkelt forbruger

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.