Follow

Dan a conto til alle forbrugere

Ved dannelse af a conto til alle forbrugere hentes skærmbilledet Aconto Opkrævning.Skærmbilledet hentes fra hovedmenuen således det er fri for filtre og tager dermed tager alle forbrugerne med. 

Skærmbilledet Aconto Opkrævning hentes via menuen Afregning |Aconto |Aconto opkrævninger

 

Dan a conto afregningen som beskrevet i afsnittet Dan a conto til en enkelt forbruger   

Når der skal kontrolleres inde bogføring, kan der dannes en liste over alle forbrugere, eller man kan kontrollerer udvalgte forbrugere.

Udskriften Kontrol a contooversigt

 

Vælg fanen Indstillinger.

Indtast i feltet Fra dato a contoperiodens startdato (f.eks. 01.07.10).
Indtast i feltet Til dato a contoperiodens slutdato (f.eks. 31.12.10).
Indtast i feltet Debitor saldo pr. enten dags dato eller anden ønsket dato. Feltet skal være udfyldt.

INGEN markering i feltet Kun total, der viser a contooversigten en linje pr. forbruger.
Sættes markering i feltet Kun total vises udskriften som en total pr. Priskategori, samt en samlet total.

INGEN markering i feltet Vis forbrugsadresse, viser acontooversigten med forbrugsadresse nr.
Sættes markering i feltet Vis forbrugsadresse, vises acontooversigten med forbrugsadressen.

Tryk Vis udskrift, hvis du ønsker acontooversigten vist på skærmen.
Tryk Udskriv..., hvis du ønsker acontooversigten udskrevet til printer.

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.