Follow

Dan a conto til en enkelt forbruger

Når der skal dannes a conto til en enkelt forbruger gøres dette fra Forbrugsadressekortet. A conto'en dannes i 4 steps. 

Step 1. Fremsøg den forbruger, hvortil der skal dannes en a conto. 
Step 2. Dan special a conto.
Step 3. Kontroller a conto
Step 4 Bogfør special a aconto

Step 1. Fremsøg forbrugsadresse.
Find den forbrugsadresse, der skal have en a conto. Læs evt. hvordan under afsnittet Fremsøg forbrugsadresse

Step 2. Dan special a conto  

Fra forbrugsadressekortet og fanen AConto findes funktionen til at danne special a conto -
Dan Special Aconto

Tryk på knappen AConto og vælg menuen Dan Special AConto, hvorved vinduet Aconto opkrævning åbnes.

Når vinduet AConto Opkrævning åbnes fra et forbrugssted, er feltet Forbruger udfyldt med nummeret på den forbruger hvorfra man til-går skærmbilledet. Dette betyder, at der alene dannes a conto på pågældende forbruger.  

Felter, der skal udfyldes: 

  • Feltet Aconto termin udfyldes med den periode, der skal opkræves a conto i. 
  • Feltet Bogføringsdato udfyldes med den dato posten skal skal "stemples" med i Appia.  
  • Feltet Forfaldsdato udfyldes med forfaldsdato på a contoafregningen.

A conto opkrævningen giver mulighed for en række forskellige funktioner:  

  • Feltet Medtag næste aconto kan markeres, hvis man ønsker at opkræve 2 aconto rater på samme faktura.
  • Feltet Medtag til PBS markeres, når aconto ønskes sendt via PBS. (Normal leverence)
  • Feltet Aconto til strakslevering markeres, når aconto skal opkræves som straksleverence via PBS. HUSK forfaldsdato skal være forskellig fra normal acontos forfaldsdag. Straksleverencer opkræves altid med FI-indbetalingskort, også selv om forbruger er tilmeldt til autotræk.
    Feltet Medtag saldo kan markeres, såfremt man ønsker at opkræve restancer sammen med acontoraten.

    Feltet Medtag saldo  må aldrig markeres når a conto skal opkræves sammen med årsafregningen 

 

Step 3. Kontroller a conto

Fra billedet Aconto Opkrævninger kontrolleres beregningen af a contoen ved at danne en kontroludskrift. 

Der er 3 muligheder for at danne kontroludskrift, men når der er dannet en special a conto, skal der kun kontrolleres en afregning. Derfor vælges menuen Kontrol aconto faktura og vælg menuen Kontrol aconto fakturaer. Tryk herefter på Vis udskrift

 

Her vises alene a conto beregningen til den pågældende forbruger. Efter bogføring vil den endelige a conto udskrift vises "rigtigt".

De øvrige menuer anvendes, hvis der dannes der dannes a conto til flere forbrugere.

Step 4 Bogfør special a aconto
Når kontroludskriften er tilfredsstillende er den klar til at blive bogført.


  

Tryk på knappen kanppen Dan A conto og vælg menuen Bogfør, hvorefter a conton bogføres. Der kommer en kontrol box, som fortæller af a contoen er bogført.

 

Den endelige a conto kan nu udskrives fra forbrugerens Forbrugsadressekort under fanen Aconto

Tryk på knappen Udskriv hvorefter dialogboxen Aconto Opkrævninger Saldo FI fremkommer. 

Kortet Aconto Opkrævninger Saldo FI indeholder 3 forskellige valgmuligheder, der påvirker udskriften.

1. Feltet Medtag saldo - medtager betalerens saldo på acontoafregningen
2. Feltet Skjul indbetalingskort - Indbetalingskortet bliver ikke udskrevet
3. Feltet Skjul indbetalingskort og Fi-streng - Indbetalingskort og FI streng bliver ikke udskrevet

 

  

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.