Follow

Opsætning / Regning afsendt med e-mail

Opsætningen til afsendelse af regninger med e-mail gøres i 4 steps.

  1. PDF Dokument opsætning
  2. E-mail på debitor
  3. PDF-mailskabeloner 
  4. PDF-opsætning

Step 1 / PDF Dokumentopsætning
For hver dokumenttype skal der oprettes et Dokumentopsætnings kort. I eksemplet er det opsætning for Faktura.

Gå til kortet PDF-Dokumentopsætning via menuen Afregning | E-mail service afregninger | PDF- Dokument setup List

Stå på en vilkårlig linje og tryk på knappen Vis Kort, der henter PDF-dokumentopsætning kort 

PDF-dokumentopsætning

For hver dokumenttype skal der laves et PDF Dokumentopsætningskort. man kan få en oversigt over de dokumenttyper (kort), der er opsat ved at trykke (F5) 

 

Når der laves et nyt kort navngives kortet i feltet Dokumentnavn med dokumenttypen faktura, kreditnota etc.  

I feltet Rapport-id tilknyttes den rapport, der skal udskrives. I eksemplet vælges 6042856 Faktura FI

I feltet Kildetabelnr. tilknyttes tabel nr. 18 Debitor. 


E-mail afsender
I PDF dokumentopsætningen under fanen E-mail indsættes afsenderinformationer (den som står på den e-mail debitor modtager) 

 

Step 2 / E-mail modtager
E-mailen bliver afsendt til den e-mailadresse, der er indtastet på Debitor under fanen Kommunikation i feltet e-mail

Debitorkortet sættes "flueben" i feltet Send faktura på mail.

 

Step 3 / PDF-mailskabeloner
Fortsæt nu fra kortet PDF-dokumentopsætning med at lave teksten, som skal skrives i e-mailen, der blive sendt med den vedhæftede fil.

Tryk på knappen Funktion og vælg menuen E-mail tekst

Herved hentes skabelonkort PDF Mailskabelon, hvori man kan indskrive teksten til e-mailen. Der kan dannes nogle automatiske variable tekster, som systemet indsætter. Det kan fx være navn på modtager, afsender etc.

%1 = Dokumentnr.
%2 = Kundenavn
%3 = Kundenummer
%4 = Regnskabsnavn (afsender)

i feltet Subject skrives emneteksten i den e-mail, som fremsendes til forbrugeren. Fx giver standardteksten Faktura %1 teksten Faktura xxxxx (Fakturanummer) og skrives det samme i feltet Filename bliver den vedhæftede fil også  navngivet Faktura xxxxx (Fakturanummer)

I tabellen Text skrives e-mail teksten og her kan der ligeledes indsættes den automatiske tekst.

Step 4 / PDF opsætning
PDF opsætningen findes via menuen Afregning |E-mailservice | PDF opsætning. Denne opsætning styre printervalg og oprettet bibliotekt (mappe)  til at læggede PDF filer som skal afsendes. 

I feltet PDF-Printernavn indsættes  prnteren Amyuni Document Converter.

I feltet Temp-mappe indsættes sti hvor dokumenterne gemmes midlertidig. 

Feltet Anvend log vinges af således det afsendelser logges i PDF loggen.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.