Follow

Medtag gebyr på årsafregningen

Hvis der er forbrugere, der skal betale gebyr vinges feltet gebyr af. Herved fremkommer vinduet Medtages Gebyr

I vinduet hoved vises Måler Aflæsningstyperne. I den nedenstående tabel vises de gebyrtyper vandværket har oprettet.

Hver aflæsningstype kan have et eller flere gebyrer tilknyttet. Dette styres ved hjælp af fluebenet i kolonnen Medtag. Vælg først den Aflæsningstype, der skal udløse et gebyr og sæt flueben udfor de gebyrer Aflæsningstypen skal medtage.

I eksempelt sættes flueben ud for Kontrolaflæst ”Aflæsning på matriklen” samt gebyret RYK (Rykker for aflæsning). Herefter vil de forbrugssteder der er mærket med Måler aflæsningstypen Kontrolaflæst nu blive opkrævet de to gebyrer.

Vinduet lukkes (tryk på x i øverste højre hjørne af billedet) og vi kommer tilbage i vinduet Klargjorte forbrugere For en sikkerheds skyld kontrollerer vi regningen (stik prøver), der bliver sendt til forbrugeren. Stå på et forbrugssted, der har Måleraflæsningstypen Kontrolaflæst og gå til knappen Afregning og vælg menuen Kontroller enkelt faktura. Vælg herefter vis udskrift.

                   

Hvis der ikke er forbrugssteder, der skal have andre gebyrer kan alle linjer bogføres. Når der er kontrolleret kan der bogføres – Gå til knappen Afregning og menuen Bogfør. Hvorefter alle klargjorte  forbrugere bogføres.

Hvis der er forskellige gebyrtyper, som skal bogføres, skal de bogføres en ad gangen. Dog kan den sidste Måleraflæsningstype, som udløser gebyr bogføres sammen med de klargjorte forbrugere, som ikke skal have pålagt et gebyr.

I eksemplet er der 2 Aflæsningstyper, der udløser et gebyr - Anslået og Kontrolaflæst. Altså skal årsafregningen laves af 2 gange - Først bogføres de forbrugere, der har Aflæsningstypen Anslået. 

Sæt Feltfilter (Crtl+F7) på Måleraflæsningstypen Anslået og tryk OK

Herved filtreres alle andre forbrugssteder fra. Gennemfør samme proces som ved Medtag gebyr, men for Måleraflæsningstypen Anslået. Bogfør med feltfilteret slået til. Således er det er alene de linjer som vises i vinduet Klargjorte forbrugere som vil blive bogført. 

Herefter bogføres alle de øvrige forbrugere. Gennemfør samme proces som ved Medtag gebyr, men for Måleraflæsningstypen Kontrolaflæst. Bogfør nu uden feltfilteret slået til. Således alle de resterende linjer vises i vinduet Klargjorte forbrugere og dermed vil blive bogført. 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.