Follow

Fase 4: Medsend tekst til PBS, ved straksopkrævning

Medsend tekst til PBS-opkrævning

Der kan medsendes ekstra tekst til PBS. Gå til [Afregning] – [PBS] – [Opsætning] - [Teksthoved oversigt] Her vælges der fra eksisterende titler eller der oprettes en ny titel.

Opret ny titel 

Placer markøren i den første tomme linje eller tryk F3. Indtast titlen og vælg [Teksthoved] – [Kort - Ctrl + F5]

 

 

 

Skriv teksten i tekstfeltet. I feltet Placering vælges om teksten skal føjes til før eller efter fakturalinjerne i den opkrævning, der skal afsendes til debitor via Betalingsservice.


For at teksten kommer med ved udlæsningen skal den være Aktiv. Hvis teksten kun skal medtages i en begrænset periode kan der indsættes en slutdato for hvornår teksten ikke længere skal medtages.

Placering og Aktiv-status kan også sættes fra Teksthovedoversigten.

OBS: Vær opmærksom på, at der kun kan være én aktiv tekst før og én aktiv tekst efter samtidig!

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.