Follow

Fase 4: Kontroller alle forventede opkrævninger

Åben [Afregning]– [PBS] – [Pbsopkrævninger]

Kontroller, at alle forventede opkrævninger er med i kolonnerne Antal Debitor, Antal Aconto og /eller Antal 


Er der debitorer med EAN-nr. findes deres opkrævninger i kolonnerne OIO Bilag, OIO Aconto og OIO Afregning.

Da forbrugere med EAN-nr. får separat afregning og aconto, vil antallet af debitorer være lig med antallet af aconti plus antallet af afregninger.


Placer markøren i det ønskede felt og tryk F6 og de hentede oplysninger vises.

 

Antallet af aktive forbrugere, der opkræves via PBS/OIO kan ses ved at udskrive rapporten
[Rapporter] – [Statistik] – [Statistik]

 

Udskriv evt. [Rapport Diff mellem saldo og PBS] der viser, hvis der er forskel mellem det beløb, der opkræves via PBS og den saldo, der er på debitors konto total. 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.