Follow

Fase 4 Skift afregningsperiode

Når alle årsafregninger er bogført skal Afregningsperioden skiftes. Skift afregningsperiode fremskriver alle systemdatoer og klargør forbrugerne til ny afregningsperiode og nye a conto terminer.

        

Hvis kolonnen Skift periode ikke vises, skal den vinges af til i feltet Vis i tabellen Vis kolonne. Stil
courseren (pilen) på en af overskrifterne i tabellen fx Gadenavn, højreklik på musen  og marker feltet Skift periode.

De forbrugere, der har flueben i kolonnen Skift periode skifter afregningsperiode i denne kørsel.
De forbrugere, der IKKE har flueben i kolonnen Skift periode skifter ikke afregningsperiode i denne kørsel.

På skærmbilledet vises den nye start- og slutdato for den periode, der skiftes til.

De forbrugere, der er listet i tabellen har IKKE fået laver en årsafregning i den periode, der skal afsluttes. Man bør undersøge om det er korrekt, at disse forbrugere ikke har en afregning. Er det eksempelvis en forbruger, der er indflyttet den 31.12 eller umiddelbart før, vil det være ok, at der ingen årsafregning er.

Skal en forbruger have en årsafregning, må man søge en årsag til, at der ikke er årsafregnet. Har måler fx en sluttæller?, har forbrugeren en aktiv måler?, eller har forbruger de rigtige periodedatoer?

Vælg [Skift periode] for at aktivere den nye afregningsperiode. Følgende meddelelsesboks kommer frem:

Vælg Ja og Esc ud af skærmbillede for at opdatere dette. Ændringen ses når billedet Skift afregningsperiode atter hentes.

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.