Follow

Fremsøg forbrugsadresse

Når man begynder at taste i feltet aktiveres hjælpefunktionen Søg.

Afslut indtastningen med Enter og søgefunktionen afsluttes automatisk. Tast Enter til markøren står i kolonnen ’Sluttæller’ og indtast slutaflæsning. Afslut med Enter.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.