Follow

Fase 1 Målerindtastninger

Efter selvaflæsningskort er sendt til forbrugerne og eventuelle elektroniske målereaflæsninger hentet, er den første fase i at danne en årsafregningen inddatering af måleraflæsninger

Måler indtastninger kan foregå på flere måder. Aflæsningerne kan kommer fra manuelle indtastninger, fra telefon, fra indtastninger på web'en eller tastes ind manuelt. Ud over selve indtastningen af aflæsningerne er den øvrige procedure ens og gøres fra vinduet Målerindtastninger

I skærmbilledet Målerindtastninger er alle kendte informationer er udfyldt på forhånd. Der skal således kun udfyldes Sluttæller og Aflæsningstype, hvorefter Forbrug bliver udregnet og vingebenet Åben fjernes.

Når vingebenet fjernes (automatisk) lægges linjen automatisk om i næste skærmbillede Klargjorte Forbrugere, der anvendes i næste step.    

Step 1. Hent skærmbilledet Måleraflæsning
Step 2. Indtast Måleraflæsning og Aflæsningstype
Step 3. Gå videre til kontrol i skærmbilledet klargjorte forbrugere

For de vandværker, som anvender radiomålere, er den første opgave at kontrollere de automatiske indlæste målerdata. Her kan nogle stå til status Afvist, hvilket betyder, at de ikke kommer videre til Målerindtastninger, og skal således manuelt behandles. De aflæsninger der ikke har status Afvist vil stå i vinduet Målerindlæsninger  - se afsnittet Indlæsning Af Måleraflæsninger Fra Radiomåler  

Hent oversigten over alle aktive målere via menuen Afregning | Årsafregning | Målerindtastning

Målerindtastninger fortages fra vinduet Målerindtastninger. Her vises alle forbrugssteder med tilhørende data. I vinduet udfyldes målerens sluttæller og den aflæsningstype, som er anvendt. Efter sluttælleren er indtastet beregnes det automatisk et forbrug og det enkelte forbrugssted bliver lagt over i vinduet Klargjorte forbrugere, hvor de viderebehandles (Step 2).     

Aflæsninger, der er inddateret fra web, telefon, radiomålere etc. hentes via knappen Indlæs, hvorefter felterne Sluttæller, Aflæsningstype og Forbrug automatisk udfyldes.

Aktiver knappen Indlæs for at indlæse data fra radiomålere og web. 

De felter, der ikke bliver automatisk indlæst skal udfyldes manuelt (eventuelt Ud fra indsendte selvaflæsningskort eller kontrolaflæsninger). Stå i feltet Sluttæller og indtast målerens aflæsning og sæt passende Aflæsningstype på i feltet Aflæsningstype                   

Når felterne Sluttæller, Aflæsningstype og Forbrug er udfyldt fjernes fluebenet i kolonnen Åben, hvilket betyder at måleraflæsningen er overført til næste fase Klargjorte forbrugere og dermed er klar til behandling.

Der er forskellige muligheder for udskrifter i forbindelse med målerindtastninger. Udskrifterne udskrives fra knappen Udskriv

Er der fx manglende aflæsninger kan der udskrives et aflæsningsrykkerbrev. Dette gøres også fra knappen Udskriv

 

Tryk på knappen udskriv og vælg menuen Aflæsningsrykkerbrev. Herved fremkommer vinduet Aflæsningsrykkerbrev.

Sæt parameter alt efter hvem der skal modtage brevet og aktiver pilen i feltet Overskrift (Brev). Herved fremkommer vinduet Brevliste med indhold. Vælg brevet vedrørende manglende aflæsning, kontroller teksten i linjerne. Tryk OK.

Nu kan rykkerbrevet udskrives fra vinduet Aflæsningsrykkerbrev.

Afviste målerindtastninger

Der kan være målerindlæsninger, der er gået på fejl. Disse lægges i en Måleraflæsnings kladde, hvorfra de kan behandles.

Har vandværket radiomålere fra Kamstrup bliver eventuelle fejlkoder fra måleren også indlæst i vinduet Måleraflæsningskladde.

Måleraflæsningskladden findes via menuen: Afregning | Årsafregning |Afviste Måleraflæsninger.

 

Kontroller og behandle aflæsningen, der kan evt. udskrives en liste med de afviste målere. Dette gøres fra knappen Udskriv.             

Når den eller de afviste målere kan godkendes disse fra knappen Godkend, hvorefter aflæsningen får status godkendt og automatisk bliver lagt over i vinduet Målerindtastninger og Klargjorte Forbrugere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå videre til kontrol i skærmbilledet klargjorte forbrugere (Step 3).

Hvis forbruget afviger med større %, end den der er indtastet i systemet (Kartoteker | Afregning | Afregningsopsætning og fanen Generel og feltet Afvigelse i pct., vises en advarsel.

 

Hent skærmbilledet Klargjorte forbrugere via menuen: Afregning | Årsafregning | Klargjorte forbrugere

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.