Follow

Flytteafregninger i forbindelse med årsafregning

Flytteafregninger til og med d. 31.12 skal laves inden årsafregninger bogføres.

Flytteafregninger til og med d. 31.12 skal have fakturadato 31.12. Forfaldsdato er frivillig.

Ved ejerskifte pr. 31.12 skal der ikke laves årsopgørelse til ny ejer.

Den nye ejer bliver listet op som forbruger uden årsafregning. Disse kan ses under funktionen: ”Skift afregningsperiode”.

Ved ejerskifte før 31.12 kan man vælge at lave en ny målerindtastning på ny ejer, og dermed bogføre en årsafregning.

Flytteafregninger der laves efter at årsafregninger er bogført og afregningsperioden er fremskrevet, håndteres således:

Tilbagefør evt. opkrævet aconto.
Lav flytteopgørelse og udskriv denne SAMMEN med årsafregningen. Er årsafregningen allerede blevet tilsendt fraflytter via PBS, så er det nok at udskrive og sende flytteafregningen. Vær opmærksom på hvilken finansperiode flytteafregning skal / må bogføres i.

Ovenstående gælder for vandværker hvor afregningsperioden følger kalenderåret. For andre værker er det afregningsperiodens sidste dag der skal bruges.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.