Follow

Tjekliste for måleraflæsninger

HANDLING / MÅLEREAFLÆSNINGER 

Indlæs evt. målertal fra radiomålere
Indlæses via webportal www.forsyning.net/admin og log på. Vælg (Importer) i menuen og dernæst Importér aflæsninger. Klik på [Gennemse] og find den ønskede fil. Marker filen der skal indlæses og afslut med klik på knappen Upload File

2 Indlæs evt. målertal fra Web og Voice
Selvaflæsningskort | Måleraflæsningskladde | Linje | Godkend alle / Godkend

3 Manuel indtastning af sluttæller:
Afregning | Årsafregning | Målerindtastning
Obs: Vælg ”Gebyr” i aflæsningstype, hvis der skal opkræves gebyr ved manglende aflæsning.

Er alle aflæsninger indtastet?
Se om der er ikke afsluttede forbrugsadresser.
Afregning | Årsafregning | Målerindtastning | Funktioner | Vis kun ikke afsluttede. Se udskriftsmuligheder på Udskriv

5 Kontrol af aflæst forbrug:
Afregning | Årsafregning | Klargjorte forbrugere | Afregning | Kontroludskriv Alle, Se enkelte afregninger eller Kontrolliste afvigelser.

Ret evt. fejlaflæsninger:
Afregning | Årsafregning | Målerindtastning

Ret evt. nyt anslået forbrug:
Afregning | Årsafregning | Klargjorte forbrugere ret i feltet Nyt anslået forbrug

8 Aflæsningsgebyr:
På målerindtastning vælges aflæsningstypen ”Gebyr” el. anden type der skal pålignes gebyr.

På klargjorte forbrugere afmærkes feltet ”Medtag Gebyr”. ”Gebyr” opsættes. 

Der skal være en finanskonto til bogføring af aflæsningsgebyr.

Der skal ikke trækkes moms af denne type gebyr. 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.