Follow

Tjekliste for forberedelse til årsafregning

 

 

Tag stilling til aflæsningsmetode:
Manuel aflæsning, selvaflæsning, brug af Web og Voice (Internet og telefon), 2D Stregkode og mulighed for Kontaktoplysninge

Aflæsning efter aflæsningsliste: Rapporter | Målere | Måler­aflæsningsliste 655 eller Måler­aflæsningsliste med tekst 695 | Udskriv

Alle flytteopgørelser i perioden skal være bogført. Der skal bogføres på afregningsperiodens ultimo dato.
Afregning | Flytter | Flytter kladder / Opret ny | F5 | Bogfør

3 Alle målerskift i perioden skal være afsluttet.
Tjek evt. med smed m.v.

Alle nye forbrugere, der skal have afregning i perioden, skal være oprettet og være aktive og evt. have en aktiv måler.
Det er muligt at afregne forbrugere uden måler, f.eks. forbrugere, der kun skal opkræves fast afgift, partsforbruger, fast forbrug m.v.

Priser for afregningsperioden og evt. nye priser for næste periode skal være opdaterede.
Kartoteker | Afregning | Satser | Satser | Priser Her indtastes startdato og pris i tabellen. Der må ikke rettes i eksisterende datoer.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.