Follow

Målerkladde

 

Information vedrørende den måler som bliver nedtaget (den gamle måler)

Feltbeskrivelse på felter der skal være udfyldt

Gammel Måler ID:

ID nummeret på den gamle måler.

Forbrugernummer

Forbrugernummeret hvor måleren er installeret.

Forbrugsadresse.

Adressen hvor måleren er installeret. (Kladden er sorteret efter Gade/husnr.)

Starttæller:     

Målerens starttæller (seneste bogførte aflæsning).

Sluttæller:

Aflæsning ved udskiftning SKAL indtastes.

Forbrug:

Forbruget (udregnes automatisk).

Parti:

Partikode til den gamle måler.

 

Feltbeskrivelse på felter der kan udfyldes

Placering:

Målerens placering på adressen, kan ændres i forbindelse med udskiftning.

Alternativt nr.:

Kan være udfyldt med målerens Radionummer.

Model:

Model på den gamle måler:

Forbrugernavn:

Navn på adressens beboer.

 

Information vedrørende den måler som bliver opsat (den nye måler)

Feltbeskrivelse på felter der skal udfyldes

Udskiftningsdato:

Udfyldt med den dato, kladden er dannet, men SKAL udfyldes med den korrekte udskiftningsdato.

Nyt måler ID:  

SKAL udfyldes med ID- nummeret på den nye måler eller hentes fra målerlager. Klik på pil i feltet eller F6.

Parti ny måler:

Parti ny måler SKAL vælges.

 

Feltbeskrivelse på felter der kan udfyldes

Filtertilstand:

Filtertilstand på den gamle måler, kan vælges men ikke påkrævet.

Udskiftningsårsag:

Årsag til udskiftning, kan vælges men ikke påkrævet.

Gruppekode:

Kan vælges, hvis der skal tilknyttes en gruppekode til forbrugeren.

Eks. Ventil utæt, Målerbrønd tildækket m.m.

Installatør:

Installatøren af den nye måler. Kan vælges men er ikke påkrævet.

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.