Follow

Udskift flere målere

Skal der udskiftes flere målere er der to veje til fremfinding af de målere, der skal udskiftes. Enten fra Forbrugsadresse kartoteket eller fra Målerkartoteket. Generelt for begge kartoteker gælder, at målerne udvælges via felterne på to kartoteker. De målere, der skal udskiftes afmærkes og sendes over i Målerkladden, hvor selve udskiftningen fortages.

Det afgørende for om der skal vælges det ene eller det andet kartotek er de kriterier, der er baggrund for udvælgelsen af målerne. Der filtreres på kolonnerne i oversigterne på de to kartoteker.

Hvis kriteriet f.eks. er alle målere på en gade fremfindes  alle forbrugsstederne på gaden.

Gå til forbrugerkartoteket via menuen Afregning | Forbrugerkartotek 

Tryk på F5 for at hente billedet Forbrugsadresse oversigt, der giver en oversigt over alle forbrugssteder. Sæt et filter på Gadekoden ved at stå i feltet og tryk F7 og tryk OK.

Således sorteres alle andre gader og som som i eksemplet vises kun adresserne på den valgte gade Halvvejen.

 

Lad Appia finde de målere, som  er opsat på de valgte adresser

Gå til Knappen Funktioner og vælg menuen Afmærk Målere

 

Appia åbner nu  vinduet Måleroversigt med de målere, der er tilknyttet de valgte adresser.  

Fra vinduet Måleroversigt sendes de afmærkede målere over i målerkladden Hvor udskiftningen skal finde sted.

Tryk på knappen Funktioner og vælg menuen Dan kladde med viste for at oprette målerkladden.

NB. Husk at målerkladden skal være tom for tidligere poster inden målerne overføres. 

 

Gå til målerkladden via menuen Målerstyring | Måler kladde

 

Målerkladden indeholder informationer for den måler, der skal udskiftes og den nye måler. Se Målerkladdens feltbeskrivelse her 

Udskiftning af målere fortages i 4 steps. 

Step 1: indtast info vedr. den nye måler / Manuelt eller via udskiftningsliste med resevering 
Step 2: Udskriv udskiftningsliste
Step 3: Indtast  info (Sluttæller) vedr. den måler (gamle), som skal udskiftes.
Step 4: Udskift målerne

Default er Kolonnen Afvent markeret med et flueben, hvilket betyder at Måleren ikke kan udskiftes, og der mangler information vedrørende måleren. Markeringen fjernes automatisk når alle nødvendige oplysninger for udskiftning er indtastet.

 

Step 1: indtast info vedr. den nye måler / Manuelt eller via udskiftningsliste med resevering 

Indtast information vedrørende den måler, som skal opsættes som erstatning for den måler som skal udskiftes. 

Indskriv som minimum værdier i felterne Ny målerid, Parti ny måler, Model. Når disse felter er udfyldt er det muligt at udskiftet. De andre felter kan udfyldes efter behov se evt. Målerkladdens feltbeskrivelse her.   

Forklaring på de menuer, der ligger under knappen Funktioner

Udskift 1 måler:                       
Udskifter den valgte måler, hvis "fluebenet" afvent er fjernet, altså alle de nødvendige felter er udfyldt.

Udskift målere
Udskifter alle de målere, hvis "fluebenet" i afvendt er fjernet, altså alle de nødvendige felter er udfyldt.

Afmærk forbrugere
Danner en forbrugeroversigt (skærmbillede) over alle de forbrugere, der står på kladden. (Anvendes til udskrift af breve, adresseliste m.v.) 

Måleraflæsningsliste til medarbejderen der skal ud til forbrugerne og udskifte måleren.
Danner en aflæsningsliste på de målere, der er i kladden.

 

Måleraflæsningsliste med reservering
Danner en aflæsningsliste på de målere, der er i kladden, samtidig med at den kan udfylde felterne

Målermodel, Parti og Målerid udfylder felterne automatisk. Den kan samtidig reserverer måler fra lageret, så ledes de først tages fra lager når den endelige udskiftning finder sted. På udskiftningslisten vil der således stå et Målerid.  

Indtast Målermodel og Parti og vælg evt. om der skal reserveres målere på lager. Det er også muligt at få listen udskrevet hvor hver gade vises på en side for sig. 

 

Liste uden resevering:

Hvis reseveringen vælges vil aflæsningslisten ligeledes være udfyldt målerid.

I Målerlageret er pågående målere reseveret 

Og i Målerkladden er felterne automatisk udfyldt

 

Step 2: Udskriv udskiftningsliste
Udskriv nu den liste, der er passende som anvist ovenfor.

 

Step 3: Indtast  info (Sluttæller) vedr. den måler (gamle), som skal udskiftes.
Når Måleraflæsningslisten kommer retur og sluttælleren kendes indtastes den i kolonnen Sluttæller.

Indskriv måleraflæsning i feltet Sluttæller.


Step 4. Udskift målerne

Udskift nu alle målerne på en gang. Gå til knappen Funktioner og vælg menuen Udskift målere (F11)

Målerne er nu udskiftet og den tidligere måler har fået status Udskiftet. Når de registrerede forbrug er afregnet vil den få status Nedtaget.

Til kontrol tages stikprøver mellem de forbrugssteder, som skulle have udskiftet deres måler.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.