Follow

Fortryd udskiftning af måler

Det er muligt at fortryde og tilbageføre en målerudskiftning.Find frem tiol den måler, der skal udskiftesvia forbrugsstedet eller direkte fra målerkortet.

Bemærk, at man skal tilbageføre den udskiftede måler fra den måler man ønsker anvendt i setdet (altså den oprindelige måler)

Fremsøg den oprindelige måler ved at hente Målerkort via menuen Målerstyring |  Målerkartotek. Husk at fjerne filterer i måleroversigten således, man også ser de målere ikke aktive (den oprindelige måler er ikke aktiv)

Placer markør på den forbrugsstedets aktive måler.  Tryk på til knappen Måler og vælg menuen Tilbagefør udskiftet måler.

Herved fremkomme tjekboxen

Tryk Ja for at forsætte tilbageførslen.    

Herved nedtages måleren og systemet giver besked herom.

 Tryk ok.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.