Follow

Målerstyring

For at skabe det bedste overblik over vandværkets aktive målere, er det er vigtigt at lægge alle nødvendige oplysninger ind, så man selv eller en evt. efterfølge også har en viden og et overblik om f.eks. 5 år.

Blandt andet omkring driftsstatus, udskiftningsårsager m.v. Det er også vigtigt, at målerne er opdelt i partier, så målerregulativet bliver opfyldt.


Målerstyring består af følgende:

 

Målerkartotek - Stamkort på de aktive og tidligere anvendte målere.

Målermodel - Teknisk beskrivelse af måleren.

Parti - Opdeling af målere i partier. Kræves for at opfylde Målerregulativets krav.

Udskiftningsårsag - Årsag til at måleren er udskiftet og hvilke målere, der er udskiftet af hvilke årsager.

Placering - Målerens placering hos forbrugeren.

Målerlager - Registrering af de målere vandværket har lagt på lager.

Målerkladde - Anvendes når der skal udskiftes flere målere på en gang.

Ansvarlig - Kartotek, der anvendes til at registrere vandværkets leverandører og samarbejdspartnere.      

Kontakt - På målerkort kan leverandøren og installatøren registreres.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.