Follow

Send Kreditnota med e-mail

Udsendelse af kreditnota fra Appia er altid en "manuel" handling, som ikke sendes over nets. Men han man e-mail adresse på debitoren kan den sendes via e-mail.

Når der skal sendes en kreditnota med e-mail skal kreditnota være bogført. Herefter findes den pågældende kreditnota enten under Bogførte kreditnotaer eller fra Forbrugerstamkortet. Udskriv herefter den femsøgte kreditnota til afsendelse på e-mail.

Find de bogførte kreditnotaer via menuerne  Afregning | Andre aktiviteter |Bogførte kreditnotaer og fremsøg den aktuelle kreditnota.

Alternativt fra Forbrugerstamkortet via menuerne  Afregning | Forbrugerkartotekt og fremsøgning af forbrugeren

Tryk på knappen Vis Bogførte og vælg menuen Bogf. Kreditnota, hvorefter der vises en oversigt over de bogførte salgs kreditnotaer, der er lavet til pågældende debitor. 

Fremsøg den aktuelle kreditnota (stå på linjen i tabellen)

 Tryk på knappen Kreditnota og vælg menuen Kort (F5), hvorefterden aktuelle kreditnota vises

Tryk på knappen Udskrifter og vælg menuen Send denne på mail

 

Fra den bogførte Kreditnota trykkes F5 for at få en oversigt.

Marker de kreditnota, som skal sendes og tryk på knappen Udskrifter og vælg menuen Send denne på mail. Herved afsendes de markerede faktura på e-mail.

 

Appia sender således en e-mail med den standardtekst, der er opsat i e-mail skabelonen og den pågældende kreditnota er vedhæftet.

 

Afsenderinfo i toppen af e-mailen kommer fra PDF dokumentopsætningen

Hvis der skal rettes e-mail teksten gøres dette på e-mail skabelonen PDF-mailskabelon

Afsender info (under venlighilsen) er regnskabsnavnet

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.