Follow

Fase 5 Medtag første a conto på årsafregning

Inden der dannes a conto sammen med årsafregningen skal man huske at men danner en afregning der rækker frem i det nye år. Så alle priser, flyttere etc skal være fortaget. Følg tjeklisten Tjekliste Første A Conto Sammen Med Årsafregning

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.