Follow

Fase 3 Kontroller afregning og bogfør

Kontroller udvalgte forbrugeres årsafregning. Dette gøres fra vinduet Klargjorte forbrugere via knappen Afregning. Det er flere muligheder for kontrol af afregningerne. Der kan hentes afregning på en enkelt eller flere forbrugere eller der kan køres en liste over de klargjorte forbrugere.

Fra vinduet Klargjorte forbrugere laves kontrol.

Kontrol af klargjorte forbrugere viser en liste af de forbrugere, der er udtaget til kontrol. Udover forbrugsinformation viser listen telefonnummer, således listen anvendes til at kontakte forbrugere.

Kontrol af enkelt faktura viser en udskrift af de afregningslinjer, der kommer med på den endelige faktura (den linje man "står på")                  

Kontrol alle fakturaer viser en udskrift af afregningslinjerne, fra alle forbrugerer, der er vist i vinduet Klargjorte forbrugere

Listen Kontrol afregningsoversigt giver oversigt over forbruget. 

Når alt er kontrolleret kan linjerne bogføres. Tryk på knappen Afregning og vælg menuen Bogfør flere. Funktionen Bogfør (F11) bogføres alene den linje man "står" på

Efter bogføringen kan afregningerne ses via menuen Afregning | Årsafregning | Afregning. Herfra kan brugeren vælge de faktura, der ønskes.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.