Follow

Fase 3: PBS opsætning, ved straksopkrævning

PBS opsætning 

 

[Afregning] – [PBS] – [Opsætning] – [Pbs opsætning]

 

Opsætningen laves som regel i.f.m. oprettelse / konvertering af regnskabet og ændringer er kun nødvendig hvis der skiftes bank. I så fald bedes I venligst kontakte Supporten hos E&V forinden så vi kan vejlede jer, så I undgår at miste data vedr. indbetalinger. 

[Afregning] – [PBS] – [Opsætning] – [Opkrævningsperioder]

 

 

Der oprettes kronologisk en linje for hver måned i vandværkets afregningsperiode.
Disse perioder opdateres automatisk i forbindelse med fremskrivning af afregningsperiode ved årsskifte. Opkrævningsdato er et andet ord for forfaldsdato på årsafregning og aconti. Ved straksleverencer skal forfaldsdatoen være forskellig fra denne dato, hvis der i samme måned er en aconto opkrævning.

Vær opmærksom på at hvis der er brugt en anden forfaldsdato end den der står i Opkrævningsperioder, så er det denne dato man skal undlade at bruge i forbindelse med Straksopkrævning.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.