Follow

Fase 2: Dan Straksopkrævninger

Dan straksopkrævninger

 

Gå ind på [Afregning] – [PBS] – [PBS/OIO opkrævninger]

 

Indtast forfaldsdatoen i feltet Straksdato som vist i Fase 1.


Dernæst vælges [Dan/hent PBS/OIO opkrævninger] - [Hent straksopkrævninger]

 

Kontroller de data, der er blevet hentet, før endelig udlæsning til PBS/OIO.
Kontrollér antal debitor, beløb osv.

 

Ved udlæsning vælges [Udlæs til PBS/OIO] – [Udlæs som straksleverence]

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.