Follow

Fase 1: PBS/OIO Straksopkrævninger

Separate aconto / årsafregning / manuelle fakturaer kan sagtens sendes til opkrævning via PBS/OIO uden for de normale udlæsninger. Dette gøres ved at udlæse en straks leverance.

En straks leverance defineres som en opkrævning, der bogføres med en anden forfaldsdato end den dato, der er opsat i PBS opkrævningsperioderne:

[Afregning] – [PBS] – [Opsætning] – [Opkrævningsperioder]


Når systemet bliver bedt om at danne straksleverancer, søges der efter de bogførte opkrævninger, der har samme forfaldsdato som den forfaldsdato, der er indtastet i feltet ’Straksdato’.

 

 

OBS! Bogføres der opkrævninger med flere forskellige forfaldsdatoer, skal der dannes og udlæses PBS-fil for hver enkel forfaldsdato/straksdato.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.