Follow

Fase 6: Udlæsning af PBS/OIO efter gennemført kontrol

Åben

[Afregning] – [PBS]

Når udlæsning data er kontrolleret og fundet OK udlæses de.
[Udlæs til PBS/OIO] – [Udlæs opkrævninger til PBS/OIO]

 

 

Der vil blive mailet en kvittering til vandværket, når opkrævningen udlæses til PBS og når PBS har godkendt opkrævningen. Der modtages kun kvittering for opkrævninger, der foretages via PBS. Mail adressen, der benyttes indtastes i [Kartoteker] - [Generelt] – [Virksomhedsoplysninger] – (Kommunikation)
’Pbs kvittering 1’ og ’PBS kvittering 2’.
Hvis der kun er én person der skal have kvitteringen, så indtastes den samme mailadresse i de to felter.

 

Der udlæses på de nævnte klokkeslæt i flg. Pop-up, der vises, når udlæsningen er foretaget:

 

Udlæste PBS/OIO-filer kan ses i PBS menuen:

 

[Afregning] – [PBS] – [Oversigt] – [Udlæste pbs opkrævninger]

 

 

Kolonnen ’Beløb’ viser den samlede opkrævning mens der til højre i skærmbilledet vises en oversigt over, hvordan beløbet er fordelt på PBS og OIO.

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.