Follow

Fase 5: Negative beløb ved udlæsning til PBS/OIO

Negative debitoropkrævninger

Ved udlæsning af både årsafregning og aconto kan det hænde, at totalbeløb for en debitor udmunder i et negativt beløb – en udbetaling.


For at udlæse udbetalinger via Betalingsservice skal der foreligge en underskrevet BS02 Formular mellem vandværkets pengeinstitut og NETS. BS02 formular er vedhæftet denne artikel og kan downloades og efterfølgende udskrives. 

Hvis denne aftale ikke er indgået eller godkendt inden udlæsningen, skal du manuelt slette de negative udlæsninger/udbetalinger i PBS strimlen.

Stil dig i ”Antal debitorer” og tryk F6 for at se totalbeløb, der opkræves pr. debitor.
Sæt et F7 filter i kolonnen ”Beløb incl. Moms” med <0

 

 

Herved ses kun de negative opkrævninger.
Marker alle og slet ved F4.

Gå nu ud af hele PBS billedet og gå ind igen.

Du kan nu se antallet af debitorer, aconti, afregning eller andet er opdateret efter sletning.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.