Follow

Fase 3: Kontrol af Fejlrapport ved udlæsning af PBS/OIO

PBS Fejlrapport

Når PBS linjen er dannet, kan systemet generere en fejlrapport, som vises på skærmen forinden selve PBS filen er synlig.

Denne PBS Rapport viser alle de Debitorer, hvorpå der ikke er bogført en PBS opkrævning eller debitorer, der ikke er opsat til at modtage opkrævning vis PBS (betalingsformskode), Offentlige debitorer (OIO’er)

Herved kan man få et overblik over om alle debitorer har fået bogført en opkrævning.
Skærmen vil vise en almindelig åbning af rapport.

 

 Tryk derfor på[Vis udskrift] og print efter behov.

 

Gennemgå fejlrapporten for evt. fejl og mangler.

Luk herefter med ESCAPE

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.