Follow

Årsafregning

Før der arbejdes med årsafregningen skal de grundlæggende data være på plads.

  • Løbende indsamling af måleraflæsninger
  • Flyttere i regnskabsåret skal oprettet
  • Skifte af eventuelle ejerskifte i regnskabsåret
  • Eventuelle målerskift i i løbet af regnskabsåret
  • Opdaterede priser, som skal gælde i de regnskabsår der afregnes i 
  • Oprettelse af nye forbrugere

Den samlede årsafregningen kan indeles  i 5 faser

Fase 1 Målerindtastninger

Fase 2 Klargjorteforbrugere

Fase 3 Kontroller og bogfør

Fase 4 Skift afregningsperiode

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.