Follow

Tjekliste Første A Conto Sammen Med Årsafregning

Bogfør årsafregninger:
Feltet Medtag saldo skal være afmærket.
Feltet Medtag gebyr "vinges" af hvis der er forbrugere der har fået pålagt et gebyr.
Forfaldsdato = betalingsdato.

Afregning | Årsafregning | Klargjorte forbrugere | Afregning. Følg anvisning på skærm.

Afslut afregningsperiode:
Afregning | Årsafregning | Skift afregningsperiode | Skift Periode
Der kan være forbrugere, der ikke skal have årsafregning, men som skal fremskrives. 12

Klargør finansdelen til nyt finansperiode:
Kartoteker | Finans | Regnskabsperioder. Vælg Nyt år
Kartoteker | Finans | Regnskabsopsætning. Indtast ny dato i feltet Bogføring tilladt til.

Lav evt. flytteopgørelser der tilhører ny periode:
Afregning | Flytter

Opret evt. nye forbrugere der skal afregnes fra ny periode:
Afregning | Forbrugerkartotek | Forbruger | Opret. Se manual Opret forbruger.

6 Nye priser for næste periode skal være opdaterede.
Kartoteker | Afregning | Satser | Satser | Priser Her indtastes startdato og pris i tabellen. Der må ikke rettes i eksisterende datoer.

Dan første acontorate:
Afregning | Aconto | Aconto opkrævning. Se manual ”Aconto opkrævning alle forbrugere”

OBS: der må IKKE være markering i feltet Medtag saldo, når aconto skal opkræves sammen med årsafregningen.

Dan PBS opkrævninger:
Afregning | PBS | PBS opkrævninger | Dan/hent PBS/OIO opkrævninger | Hent PBS/OIO

Se manual PBS for mere udførlig funktionsmanual til PBS modulet.

Kontrol inden afsendelse til PBS

9 Send filen til PBS:
Afregning | PBS | PBS opkrævninger | Afstem før udlæsning | Udlæs PBS opkrævninger.

10 Oplysninger til kommunen:
Afregning | Årsafregning | Kommune Info-fil
Kommuneinfofilen kan også sendes via e-mail
via menuen Afregning | Årsafregning | E-mail Kommune Info-fil

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.