Follow

Indlæsning af måleraflæsninger fra radiomåler

Indlæsning af data fra radiomålere sker via forsyningsportalen. Herfra udpeges og uploades den fil der er dannet fra målerudstyret.

Indlæsningen sker i x steps

1. Hent websiden Forsyning.net
2. Udpeg og upload fil fra aflæsningsudstyr
3. Kontrol

Vinduet virksomhedsoplysninger findes vandværkets adresse og login til forsyningsportalen hvorfra filerne indlæses. Vinduet hentes fra menuen: Ledelsessystem | Ledelsessystem | knappen Gå til Virksomhedsoplysninger

ÅrsafregnÅrsafregning


Step 1. Hent websiden Forsyning.net
På til websiden http://forsyning.net/admin og indtast vandværkets brugernavn og adgangskode informationer.

 

Indtast vandværkets brugernavn og adgangskode informationer. Gå herefter til menuen Importer, hvorefter indlæsnings-siden vises.

 

Step 2. Udpeg og upload fil fra aflæsningsudstyr
Når der skal indlæses måleraflæsninger fra en radiomåler anvendes den øverste del af billedet: Importér aflæsninger.

Tryk på knappen Gennemse og udpeg måleraflæsningsfilen, der er gemt på din lokale pc. Tryk herefter på knappen upload for at indlæse filen.

 

Herefter indlæse data fra filen og de vises under overskriften Data gemt.

 

Step 3. Kontrol
Når filen er indlæst kommer aflæsningsdata over i billedet Målerindtastninger. Vinduet Målerindtastninger hentes fra menuen: Afregning | Årsafregning |Målerindtastninger

Radiomålerne behandles nu som de øvrige måleraflæsninger. Bemærk at der går ca. en halv time inden data er kommet fra internettet over i vinduet Målerindtastninger.

 

Hvis der er nogle aflæsninger der mangler kan aflæsningen være behæfter med en fejlkode. Disse lægges i vinduet Måleraflæsningskladde. Vinduet Måleraflæsningskladde hentes fra menuen: Afregning | Årsafregning Afviste målerindtastninger

De afviste målerindtastninger behandles manuelt. Når de godkendes flyttes de automatisk til vinduet Målerindtastninger. Tilpas de data, der er forkerte, tryk på knappen godkend og vælg godkendelse i forhold til status koden eller godkend alle.   

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.