Follow

Udskrifter

Der kan automatisk dannes forskellige breve til forbrugeren. Fra måleroversigten kan der i forbindelse med udskiftede målere dannes 4 breve/udskrifter

  • Målere i nummerorden
  • Varslingsbrev
  • Udskiftningsbrev
  • Etiketter udskiftede målere

Fra vinduet Måleroversigt og knappen Funktioner og menuen Udskriv viste.  

Herved åbnes vinduet Udskriv Måler hvorfra de 4 udskrifter kan udskrives.Hver udskrifthar sit eget anfordringsbillede.

Anfordringsbilledet til fx Målere i nummerorden. I feltet kan der indskrives et eller flere forbrugsadresser, hvorved udskriften vil indeholde disse forbrugssteder. Hvis der ikke skrives noget i feltet kommer alle de aktive målere med på udskriften. 

I feltet kan d er indskrives et eller flere forbrugsadresser, hvorved udskriften vil indeholde disse forbrugssteder. 

I feltet Aktiv vælges om der er de aktive målere fra oversigten, der skal med.

Tryk på knappen Vis udskrift, der vil vise udskriften på skærmen eller knappen Udskriv, der vil sende udskriften til printeren

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.