Follow

Dan målerfil

Der kan dannes filer med målerinformationer til de enkelte radiomålere.

For at sikre at alle målere er med i håndterminalen til radiomåleren, er det en god ide at udlæse en ny radiomålerfil hvert år inden årsafregning. Dette sikre at eventuelle målere, der er kommet til eller skiftet i løbet af året kommer med i udlæsningsfilen til håndterminalen.

Gå til vinduet Måleroversigt fra menuen Målerstyring | Målerkartotek og tryk F5 for at få Måleroversigten.

Udvælg (med filtre) de målere der skal være med i filen og vælg menuen Funktioner |Dan Fil | vælg målerleverandør som anvendes. Herved dannes filen.

For at kunne indlæse filen i radiomålernes håndterminal skal filen skal gemmes lokalt på brugerens PC. Kopier filen ved at markere alle linjerne (tryk på 4-kanten i øverst i venstre hjørne eller Ctrl + a) og indsæt dem i Notepad eller tilsvarende program med Ctrl + V.

Når linjerne er indsat i Notepad eller tilsvarende program, gemmes filen lokalt på brugerens pc. 

Klik på Filer i editorens menu og gem filen på ønsket sted på egen PC. Herefter kan de gemte data indlæses herfra til radiomålernes håndterminal. Vejledning til Indlæsning af datafil skal findes hos leverandøren af håndterminalen.

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.