Follow

Udskift måler fra målerkartotek

Der er mulighed for at uskifte en måler direkte fra målerkartotektet. Med undtagelse af fremfindingen af den måler, som skal udskiftes er proceduren den samme som når måleren udskiftes fra forbrugsstedet.

Fremfinding af måler der skal udskiftes:

Gå til Målerkartotekt via menuen Målerstyrting | Målerkartotekt

Stå på Målerkort og tryk F5 for at få Måleroversigten. Fremsøg den måler, der skal udskiftes. Stå på linjen med den aktuelle måler og gå til knappen Måler og aktiver menuen Udskift Måler, hvorved følgende tjek box fremkommer.

Tryk Ja for at komme til vinduet Udskiftning af måler.

Herefter følges samme procedure som beskrevet under Udskift enkelt måler.

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.