Follow

Udtag målere til kontrol

Appia kontrollerer ikke på hvor mange år målerne har været i drift. Brugeren skal manuelt via feltet Næste stikprøvekontrol, hvori der indtastes en årstal, holde øje med, hvornår et parti skal kontrolleres. Årstal for kontrol indsættes når målerne tilknyttes partiet. 

Når Appia udtage målere til kontrol gøres dette udfra nedenstående formler, der er opbygget efter Målerteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt og varmtvandsmålere i drift.  

 
IF ("Antal målere" > 0) AND ("Antal målere" < 3200) THEN BEGIN
IF "Antal målere" < 26 THEN BEGIN
IF "Antal målere" < 8 THEN
LovpligtigtAntal := "Antal målere"
ELSE
LovpligtigtAntal := 5;
END
ELSE IF "Antal målere" < 51 THEN
LovpligtigtAntal := ((("Antal målere" - 25) * 3) / 25) + 5
ELSE IF "Antal målere" < 91 THEN
LovpligtigtAntal := ((("Antal målere" - 50) * 5) / 40) + 8
ELSE IF "Antal målere" < 151 THEN
LovpligtigtAntal := ((("Antal målere" - 90) * 7) / 60) + 13
ELSE IF "Antal målere" < 281 THEN
LovpligtigtAntal := ((("Antal målere" - 150) * 12) / 130) + 20
ELSE IF "Antal målere" < 501 THEN
LovpligtigtAntal := ((("Antal målere" - 280) * 18) / 220) + 32
ELSE IF "Antal målere" < 1201 THEN
LovpligtigtAntal := ((("Antal målere" - 500) * 30) / 700) + 50
ELSE IF "Antal målere" < 3201 THEN
LovpligtigtAntal := ((("Antal målere" - 1200) * 45) / 1000) + 80;
IF LovpligtigtAntal = "Antal målere" THEN
AntalReserveMåler := 0
ELSE
AntalReserveMåler := 2;
LovpligtigtAntal := ROUND(LovpligtigtAntal, 1.0, '=');
END;

 

Når der skal udtages målere til kontrol sker ud fra målerparti og de målere, som der er tilknyttet målerpartiet.

Udvælgelse af målere til kontrol starter fra kartoteket Parti. Gå via menuen Målerstyring, Parti, der åbner det sidst åbnede Parti Oversigt vindue. For få en oversigt over alle målerpartierne tryk F5. Herfra vælges det parti hvorfra der skal udtages målere til kontrol.

Målerstyring | Parti

Fra vinduet Parti udvælges målere til kontrol ved at aktivere knappen Funktioner og menuen Udtag til kontrol. Herved foreslår APPIA det lovpligtige antal målere til kontrol. Der udtages ligeledes et antal målere i reserve, hvis der nogle målere, af en eller anden årsag ikke kan kontrolleres.   

Bemærk: At alle målerne i partiet har status som Aktive

Kontroller eventuelt at antallet passer i forhold til det lovpligtige antal i Målerteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt og varmtvandsmålere i drift.  

 

Det er muligt at regulere antallet af reservemålere – Tryk på pilene ved siden af Feltet. Målerne udtages ved at vælge knappen Funktioner og menuen Udvælg målere til kontrol.

 

 

Herefter udtages det nævnte antal målere og de lægge i status Udtaget til kontrol, hvilket kan ses i vinduet Parti under menuen Udtaget til kontrol. På målerkortet skifter måleren status til Udtaget til kontrol.

På målerkortet skifter måleren status til Udtaget til kontrol.

 

 For at kunne arbejde videre med de målere, der er udtaget skal de lægges over i målerkladden.

Når målerne er hentet frem skal de afmærkes for at kunne lægges over i en kladde. 

Nu skal målerne lægges over i målerkladden

Gå til målerkladden via menuen Målerstyring | Målerkladde

Nu skal de forbrugssteder, som har målere, der skal sende til kontrol have en anden måler sat op. De målere, som skal sendes til kontrol udskiftes og en ny sættes op på forbrugsstederne. Proceduren for for udskiftning af målere læses i artiklen Udskift flere målere under overskriften "Gå til målerkladden via menuen Målerstyring | Måler kladde"

I målerkladden kan der nu udskiftes målere på de forbrugssteder, som bliver berørt af kontrollen. 

Fra vinduet Parti og menuen På laboratorium ses nu at 7 målere er lagt på laboratorium. Bemærk at alle målere er lagt til kontrol.
 

I nærværende tilfælde kunne 2 målere være udeladt, da de var reserve i forhold til det antal målere lovgivningen anviser.

Når målerne er kontrolleret, skal de nedtages således de kan genanvendes. Brug funktionen Indtast laboratoriseresultat.

Stå på linje med den aktuelle måler og tryk på knappen Indtast Laboratorietresultat, hvorved nedenstående dialobox fremkommer 

 

Tryk Yes forkomme til felt hvor laboratorietresultatet kan indtastes

Indtast bemærkning i feltet Indtast laboratorietresultat

Tryk Enter. Herved får måleren status Nedtaget og den forsvinder fra oversigten over målere der er på laboratorium.

Målerkortet se nu at måleren har fået status Nedtaget. Læg nu måleren på lager således den kan genanvendes på en andet forbrugssted.

 

Måleren lægges på lager fra vinduet Målerkort, knappen Funktioner og menuen Læg måler på lager.

 

Tryk på knappen Måler og vælg menuen Læg måler på lager.

 

Tryk Ja for at lægge måleren på lager og indtast oplysningerne i vinduet Målerlager (beskrevet under afsnittet Opret måler til lager). På lagret får måleren værdien Genanvendt  i feltet Oprindelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.