Follow

Opret enkelt ny måler fra forbrugssted

Hvis der skal oprettes en enkelt måler gøres dette typisk i forbindelse med en ny forbruger, ny forbrugsadresse eller en forbruger, der skal have en ekstra måler. Derfor er praktisk at oprette måleren fra forbrugsstedet.

Oprettelse af ny måler fortage i 5 steps:

1. Fremsøg den forbrugsadresse hvorpå den måleren skal opsættes
2. Vælg om måler skal tages fra lager eller der skal oprettes en ny
3. Opret måler
5. Kontrol

Tilgå målerkartoteket fra et forbrugssted via menuen Afregning |Forbrugskartotek, knappen Måler og menuen Målere.

Tryk på menuen Målere hvorved billedet Måler på Forbruger hentes. 

Fra vinduet Måler på forbruger vises de målere, der er oprettet på forbrugeren. Der er også herfra der kan oprettes nye målere.

Ved aktivering af knappen Måler og menuen Opret måler fremkommer dialogboxen Vil du oprette en ny måler.

Tryk Ja, for at komme videre i processen, hvor der skal vælges om målere skal tages fra lager, eller der skal oprettes en ny med tilhørende nye målerid.

Herved fremkommer først en dialogbox, der spørgere om du vil oprette en ny måler -Tryk Ja. Herefter bliver man spurgt om måleren skal hentes fra lager eller der skal oprettes en helt måler i systemet.

Tryk Opret ny måler hvorefter der ska indtastes et måler id i feltet Indtast MålerID.

Måler id indtastes og tryk Enter. Herved oprettes automatisk et målerkort.

Bemærk at den oprettede måler endnu har status Passiv. Udfyld nu de resterende felter.

Indsæt som minimum værdier i felterne Parti, Installationsdato, og Model. Bemærk! Når disse
felter er udfyldt, skifter måleren fra Passiv status til status I drift, hvilket betyder at måleren er klar til at tælle forbrug på forbrugsadressen.

 

Hvis målerens starttæller er andet end 0 justeres tælleren under målerkortets fane Andet. Gå til fanen Andet

Indsæt værdi i feltet Starttæller 

Nu er den nye måler klar til brug og vises i oversigtsbilledet Måler på Forbruger. "Bak" tilbage tilbage til forbrugsadressen med Esc. Hent igen vinduet Måler på forbruger (som beskrevet først i artiklen) og kontroller at måleren er sat rigtigt op.

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.