Follow

Udskift enkelt måler

Der kan udskiftes en enkelt måler direkte fra forbrugsstedet eller fra Målerkartoteket. Via 4 step udskiftes måleren.

Step 1. Fremsøg forbruger, der skal have skifte måler
Step 2. Afmærk målere
Step 3. Hent målerkort
Step 4. Udskift måler 

Ved udskiftning af måler fra forbrugsstedet fremsøges forbrugeren, der skal have udskiftet en enkelt måler fra menuen Afregning | Forbrugerstamkortet tryk F5 og find den forbruger, der skal have udskifte sin måler.

 

Når forbrugeren er udvalgt hentes vinduet Måler på Forbruger fra knappen Forbruger og menuen Målere. 

Vælg måleren, der skal udskiftes (stå på linjen). Bemærk den sorte pil til venstre for målerid viser, hvilken måler der er valgt.

Hent målerkortet til pågældende måler ved at aktivere knappen Måler og menuen Kort.

Udskift nu måleren fra knappen Måler og menuen Udskift måler (genvej Alt M K M U)

Som sikkerhed fremkommer en tjekboks, der skal accepteres hvis udskiftningen skal fortages. 

Tryk på knappen Ja for at fortsætte udskiftningen. 

Herved åbnes kortet udskiftning af måler, hvori informationerne fra den gamle og nye måler skal indtastes.    

I feltet Udskiftningsdato indtastes den dato hvor den gamle måler er udskiftet. Den aflæste tæller fra den gamle måler indtastes i feltet Sluttæller.

Felterne Filterets udskiftningstilstand, Udskiftningsårsag, gruppekode og aflæsningstype udfyldes efter behov. Det er felter, der kan udfyldes, hvis man ønsker historik på vandværkets målere.  

Indsæt nu Parti, Nyt målerid og Model på den nye måler. Disse felter skal udfyldes.

Afslut med at trykke på knappen Opret ny måler. Målerkort på den nye måler vises og der afsluttes med ESC og du får en bekræftelse på at måleren er udskiftet.

herved fremkommer dialogbox:

Alternativt nummer.

Systemet spørgere om den nye måler skal anvende den gamle målers alternative nummer. Dette anvendes kun på radiomålere, hvis radiomodulet har sit eget nummer og er monteres på den nye måler.

Tryk Ja for at udskifte måleren, hvorefter der kommer en kvittering på at udskiftningen er fortaget. 

 

Fra Forbrugsadressekortet kan man i oversigten (tryk F5 fra Målerkortet) se den gamle måler er udskiftet og den nye måler er sat i drift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.