Follow

Nedtag måler fra målerkartotekt

En måler kan nedtages fra målerkortet uden der opsættes en ny. Gå til Målerkort via menuen: Målerstyring | Målerkartotek

 

Fra knappen Måler vælges menuen Nedtag Måler, hvorved systemet (for en sikkerheds skyld) spørger om brugeren ønsker at nedtage pågældende måler.

Tryk ja for at åbne vinduet Nedtag Måler.  

 

I vinduet Nedtag Måler indtastes information vedrørende den måler som nedtages.

Udfyld felterne Sluttæller, Nedtagningsdato, Filtrets udskiftningstilstand og Udskiftningsårsag og tryk herefter på knappen Nedtag Måler.

Igen er der et sikkerhedstjek på om brugeren er sikker på at måleren skal nedtages.

Tryk Ja for at nedtage måleren

Tryk Ja til at skifte status, hvorefter måleren nedtages og den skifter status til Nedtaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.