Follow

Forberedelse før måleroprettelse

For at oprette en måler skal der være oprettet en måler-model, der passer til den ønskede måler. Hvis måler-modellen allerede er oprettet kan dette afsnit springes over (gå til fase 2: Tilknyt/opret enkelt måler).   

Hvis den ønskede målermodel ikke er i kartoteket kan der oprettes en model direkte i forbindelse med oprettelsen af målerkortet. Fra Målerkortet og feltet Model hentes oversigtsbilledet Model.

Tryk på knappen Ret hvorefter der kan indtastes i tabellen Model

          

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.