Follow

Step 2. Opsætning af OIO og EAN på debitorkort

I denne artikel vil processen for opsætning af OIO og EAN på debitorkortet blive gennemgået. 

 

1. Åben Afregning | Forbrugerkartotek og find forbrugeradressen, for den debitor der skal betale via OIO.

 2. Klik på Debitor | Kort

3. Vælg fanebladet Betaling, 2 felter skal opsættes på debitorkortet under fanebladet ”Betaling”.
Se billedet herunder. 

Kontrollere følgende: 

  1. Feltet Betalingsformskoden sættes til ”OIO”
  2. Feltet EAN-nr. skal udfyldes med 15 cifre.

Når EAN nr. indtastets på en ny debitor, bliver betalingsformskoden OIO automatisk indsat. 

Der kan nu fremsendes elektroniske faktura i form af Salgsfakturaer, Salgskreditnotaer, Afregninger, Aconto og Flytter.

OBS: Rykkere kan ikke udlæses i OIO formatet. Rykkere skal sendes manuelt på mail eller med post.

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.