Follow

Step 1. CVR-nr i Virksomhedsoplysningerne

For at danne et OIO dokument skal vandværkets eget CVR-nr. være tastet i Virksomhedsoplysningerne.

Åben virksomhedsoplysninger via. Opsætning | Andet | Adm. Virksomhedsoplysninger

Klik på fanebladet generelt. 

Indtast vandværkets CVR nummer. SE/CVR-nr CVR nummeret må ikke indeholde mellemrum.


 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.