Follow

Step 1. Forberedelse inden forbrugsadresse nedlægges

Er der brug for at nedlægge en forbrugsadresse, så må dette ikke gøres ved at slette adressen i kartoteket. Forbrugsadressen skal i stedet gøres inaktiv. 

Inden en forbrugsadresse gøres inaktiv/nedlægges skal dato for slutafregning(flytteafregning) samt saldo for debitor tilknyttet forbrugsstedet kontrolleres.   

 

Kontrol af dato for slutafregning

1. Lav en slutafregning(flytteafregning) for forbrugsstedet. 

På slutafregning(flytteafregning) sættes indflytters navn til "Nedlagt". Felterne Ny aconto termin og Ny Priskategori gøres "blanke".

1.2. Er dato for slutafregning(flytteafregning) magen til dato for årsafregning? 

I det tilfælde dato for slutafregning er magen til dato for årsafslutning, skal det kontrolleres om der er dannet aconto afregning for forbrugsstedet i den aktive afregningsperiode?

Er der dannet aconto afregninger for forbrugsstedet i den aktive afregningsperiode, skal de dannede aconto afregninger i den aktive afregningsperiode, tilbageføres

Tilbageførsel af dannede aconto afregninger, sker fra forbrugsadressestamkortet og vejledningen til dette kan læses i denne sektion

 

Kontrol af debitor saldo

Saldo for den tilknyttede debitor hos forbrugsadressen, skal være udlignet før forbrugsadressen kan nedlægges.

Debitor saldo kan kontrolleres på Forbrugerkartoteket se billedet her under:

Er debitor saldo ikke 0, gentag punkt 1. herover. 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.