Follow

Afregning | Forbrugerkartotek | Fanen Installation

Åben Afregning | Forbrugerkartotek og følgende vindue kommer frem. Se billedet herunder. 

 

Fanen Installation viser installationsdata på forbrugsadressen. Kræver at modulet Teknik anvendes.
Se billedet herunder. 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.