Follow

Afregning | Forbrugerkartotek | Funktioner

I denne artikel vil alle feltbeskrivelser af funktioner i forbrugerkartotek blive gennemgået. 

Åben Afregning | Forbrugerkartotek og følgende vindue kommer frem. Se billedet herunder. 

Feltbeskrivelser for funktioner i området markeret med blåt vil blive gennemgået herefter.

Genvejstaster til valg af funktionsknap i bunden. Hold Alt nede og vælg det bogstav med understregning, F. eks: Alt + O = Opret

 

Feltbeskrivelse af funktionen "Manualer"

 • Manualer: Giver direkte adgang til manualer på portalen www.forsyning.net.

 

 

Feltbeskrivelse af funktionen "Vis ledning"

 • Vis ledning: Viser oplysninger om den forsyningsledning forbrugsstedet er tilknyttet. (Kræver menuen TEKNIK anvendes). 

 

Feltbeskrivelse af funktionen "Opret/Udskriv"

 • Reparation: Oprettes reparationer på adressen
 • Opgave: Oprettes opgaver på adressen
 • Flytter: Oprettes flytter på adressen
 • Faktura: Laves faktura til Forbrugeren (Debitor)
 • Brev: Laves brev til Forbrugeren
 • Afdrag: Oprettes afdragsordning med forbrugeren (Debitor)
 • Udskriv Kontoudtog: Dannes kontoudtog til forbrugeren (Debitor) 
 • Udskriv acontobrev: Standardbrev til nye forbrugere 
 • Udskriv forbruger stamkort: Udskriver et kort (A4)med alle de oplysninger der er registreret på forbrugsadressen

 

Feltbeskrivelse af funktionen "Forbruger"

 • Oversigt: Vises forbrugeroversigt F5
 • Målere: Hentes oversigt over aktive og gamle målere tilknyttet adressen
 • Ret: Forbrugerbilledet åbnes så der kan indtastes / rettes i felterne.
 • Opret: Oprettes en ny forbruger
 • Kopier for: Kopieres oplysninger til en ny forbruger fra en eksisterende
 • Bimåler for: Tilknyttes forbrugere hvis afregnede forbrug skal fratrækkes denne forbrugers afregning
 • Flettefil: Dannes flettefil til Word med oplysninger fra denne forbruger. 

 

 

Feltbeskrivelse af funktionen "Debitor"

 • Kort: Åbnes Betalerens (Debitorens) Stamkort
 • Poster: Vises Betalerens (Debitorens) Finansposteringer
 • Statistik: Vises saldooplysninger
 • Tidl. Betalere: Vises tidligere betalere ( Debitorer) på adressen
 • Opr. Betaladr.: Oprettes Betaler på adressen, hvis der ingen er oprettet.
 • Kontoudtog: Dannes / udskrives kontoudtog (som under forbruger)

 

Feltbeskrivelse af funktionen "Aconto"

 • Udskriv: Udskriv den valgte aconto

Aconto

 • Vis kort: Viser den valgte aconto.
 • Tilbagefør aconto: Tilbagefører den valgte aconto.
 • Dan special Aconto: Danner special aconto til forbruger, f.eks. nyindflytter
 • Marker til gensend: Markerer den valgte aconto til gensendelse via PBS
 • Send valgte til Arkiv Service: Aconto gøres tilgængelig for forbruger på Arkiv Service
 • Fjern valgte fra Arkiv Service: Aconto fjernes fra Arkiv Service

 

Feltbeskrivelse af funktionen "Afregning"

 • Udskriv: Udskriv den valgte afregning

Afregning

 • Vis kort: Viser den valgte afregning
 • Tilbagefør Afregning: Tilbagefører den valgte afregning
 • Dan Special Afregning: Danner specialafregning til forbrugeren, evt. delafregning.
 • Kreditnota forbrug: Danner kreditnota på valgt antal m3
 • Marker til gensend: Markerer den valgte afregning til gensendelse via PBS
 • Send valgte til Arkiv Service: Afregning gøres tilgængelig for forbruger på Arkiv Service
 • Fjern valgte fra Arkiv Service: Afregning fjernes fra Arkiv Service

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.