Follow

Udskriv udstedte rykkere

I denne artikel vil processen for udskrift af udstedte rykkere blive gennemgået. Oversigten for Udstedte rykkere åbnes via menuen Afregning | Andre Aktiviteter | Udstedte rykkere.

Tast F5 for at se oversigten over udstedte rykkere. Udskriv de ønskede rykkere. Nyeste ligger i bunden af oversigten. Ctrl + End springer til bunden af oversigten.

Hvis alle rykkerne i oversigten skal udskrives markeres alle linjerne (rykkere). Marker linjerne ved at mærke en linje op og resten ved at "pile" ned samtidig med at CRTL knappen holdes nede.  

Der kan under Indstillinger markeres om der skal vises poster / interne poster. Der kan sættes markering i  feltet Vis poster.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.