Follow

Udstedelse individuelle rykkerkladder

Til udstedelse af individuelle rykkerkladder skal følgende proces gennemføres.
Åben rykker modulet via menuen Afregning| Andre aktiviteter | Rykkere
Vinduet ”Rykkermeddelelse” er nu åben og der trykkes Enter og rykkernummer hentes automatisk.

Bogføringsdato | Bilagsdato udfyldes automatisk, men kan rettes. 

Indtast Debitornr.

Vælg Funktion | Foreslå rykkerlinjer | Indstillinger

Sæt flueben i feltet Kun poster med forfaldne beløb, hvis det kun er poster med forfaldne beløb rykkeren skal indeholde.

I modsat fald vil rykkeren indeholde alle åbne poster for debitoren.

Angiv et filter i Debitorpost, hvis du vil oprette rykkere for bestemte poster, f. eks. faktura. Herved undgås at der rykkes på et evt. ikke indbetalt rykkergebyr.

Klik OK for at starte kørslen.

Herefter følges vejledningen for ”Opret rykker til debitorer med forfalden saldo”.

 

OBS: Hvis du ønsker at lave flere manuelle rykkere inden du bogfører så hentes en tom form med F3.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.