Follow

Opret målere til lager - Flere

Ved oprettelse af flere målere hentes menuen fra knappen Funktioner og der gives to valgmuligheder: Oprettelse af flere målere (manuelt) og Indlæs Målerlager (fra fil). I nærværende afsnit beskrives hvorledes flere måler oprettes manuelt.

Opret flere nye måler til lager ved hjælp af 4 step:

Step 1. Opret blankt Målerlager kort 
Step 2. Hent funktionen Oprettelse af flere målere
Step 3. Udfyld felterne 
Step 4. Opret målerne

For at oprette målere til lager hentes vinduet Målerlager fra menuen Målerstyring - Målerlager - Målerlager.

            

                                     

Tryk F3 for at få et blankt Målerlager kort. Tryk herefter på knappen Funktioner og vælg menuen Oprettelse af flere målere.  

                                               

Indtast det antal målere, der skal oprettes i feltet Antal målere til oprettelse.

Indtast herefter laveste Målerid nummer i feltet Første fortløbendeID nr (De følgende målere vil få tildelt ID nr. automatisk.) 

Gå til feltet Målermodel og indsæt model fra listen bag feltet (tryk på pilen i feltet eller tryk F6 og vælg den ønskede model)  

Tryk på knappen Opret målere, hvorefter målerne oprettes.

 

                        

De øvrige felter anvendes efter behov. Feltet alternativt nr. kan eksempelvis anvendes til nummer på radiomodul, hvis dette er forskellig fra MålerID  

Stå på Målerlagerkortet og Tryk F5 for at få en oversigt de oprettede målere:  

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.